Home » News and Opportunities » ERAZMUS+ KONKURS za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u GRANADI, Španija

ERAZMUS+ KONKURS za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u GRANADI, Španija

Univerzitet u Novom Sadu je otvorio novi Erazmus+ konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u GRANADI, Španija
Za studente PMF-a su aktuelne oblasti:

0541 Mathematics
1015 Tourism
0532 Earth Sciences (443 Geography)
0533 Physics

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu UNS-a:
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/2017studenti/s_Granada_cir.pdf

Rok za dostavljanje prijava je 17. februar 2017.