Home » News and Opportunities

Category Archives: News and Opportunities

PREZENTACIJA AKTUELNIH ERAZMUS+ KONKURSA – snimak i važni linkovi

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju današnjoj prezentaciji aktuelnih Erazmus+ konkursa za stipendiranu mobilnost – imamo snimak! 🙂

 

Prezentacija u .ppt formatu: Prezentacija

VAŽNI LINKOVI:

Drugi javni poziv za prijavu kandidata – Erazmus+ odlazna mobilnost studenata i zaposlenih UNS-a prema programskim zemljama (KA 103)

Jagelonski univerzitet za bionauke u Krakovu, Poljska (studenti, KA 107)

Prvi javni poziv za mobilnost zaposlenih UNS-a prema partnerskim zemljama – NR Kina (KA 107)

VAŽNA DOKUMENTA:

Pravilnik o učešću Univerziteta u Novom Sadu u Erazmus+ projektima mobilnosti

Pravilnik o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti

Kriterijumi za bodovanje i rangiranje (izvod iz Pravilnika o učešću UNS-a u Erazmus+ projektima mobilnosti)

Srećno prijavljivanje! 🙂

 

NACIONALNI PROGRAM STIPENDIRANJA VLADE REPUBLIKE SLOVAČKE – SVI NIVOI STUDIJA

Vlada Republike Slovačke objavila je konkurs za Nacionalni program stipendiranja mobilnosti stranih studenata za akademsku 2020/2021 i 2021/2022 godinu. Konkurs je otvoren za studente na svim nivoima studija, iz svih oblasti koje su dostupne u akademskoj ponudi visokoškolskih institucija u Slovačkoj.

(more…)

Јавни позив за пријаву кандидата за Еразмус+ одлазну мобилност са Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ партнерској земљи Народној Републици Кини

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА
ЕРАЗМУС+ ОДЛАЗНА МОБИЛНОСТ ОСОБЉА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ПРЕМА ПАРТНЕРСКИМ ЗЕМЉАМА (НР КИНА)
ЕРАЗМУС+ КА107
Универзитет у Новом Саду расписује јединствени Јавни позив за пријаву кандидата за Еразмус+ одлазну мобилност са Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ партнерској земљи Народној Републици Кини. На основу одобреног пројекта за НР Кину (пројекат одобрен 2019. године) тренутно су могуће једино мобилности запослених (наставника, научника и сарадника) за наставне активности и за усавршавање.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА (КОНКУРСА): 7. октобра 2020. – 2. новембра 2020.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: понедељак, 2. новембар 2020. до 23.59 часова

ПРОЦЕС ПРИЈАВЉИВАЊА

 • Прочитати опште информације Јавног позива и упознати се са документацијом потребном за пријаву
 • Проверити који Еразмус+ КА107 партнери су на располагању за одлазну мобилност на нивоу чланице УНС-а и изабрати искључиво партнерски универзитет за који је у понуди одговарајућа област матичног факултета
 • Утврдити квалификованост за пријављивање на одабраном Еразмус+ партнеру (категорија, област, ниво)
 • Проверити да ли уз редовну пријавну документацију постоје посебни захтеви Еразмус+ партнера
 • Прочитати Правилник УНС-а и упознати се са критеријумима за бодовање и рангирање
 • Припремити комплетну документацију и доставити пријаву Канцеларији за међународну сарадњу УНС-а

КОМЕ СЕ ШАЉЕ ПРИЈАВА:

Пријава (документа у пдф-у) шаље се Канцеларији за међународну сарадњу УНС-а на имејл iro@uns.ac.rs.
Пријава се састоји од обавезне и опционе документације, назначене у списку за сваку категорију: наставно особљененаставно особље. Додатна документација, уколико је одређени партнер захтева, чини обавезни део пријаве.

Кандидат се може пријавити на максимално две понуђене Еразмус+ дестинације у оквиру чланице УНС-а (укључујући и јавни позив за КА103 мобилности према програмским земљама), у ком случају доставља две потпуне и одвојене пријаве. У случају достављања две пријаве, у оба пријавна формулара кандидат наводи први и други избор Еразмус+ партнера, тј. приоритет који даје једној од дестинација. Кандидат може бити одабран за стипендију само за једну од две достављене пријаве.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Партнерска институција доноси коначну одлуку о изабраним кандидатима за мобилност на основу предлога селекције УНС-а.
Свим кандидатима се скреће пажња да неблаговремене, непотпуне и недозвољене пријаве неће бити узете у разматрање.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОСТИ

Планирана реализацијa КА107 мобилности је други семестар 2020/2021. и школска 2021/2022. година, са нагласком на други семестар 2020/2021. године. Све мобилности се морају завршити у склопу трајања КА107 пројекта мобилности, односно, завршно са 31.07.2022. године.

ПРЕДВИЂЕНО ТРАЈАЊЕ МОБИЛНОСТИ

Трајање мобилности ОСОБЉА треба да је у складу са уговором о мобилности. Очекивано трајање мобилности је 7 дана (5 дана активности и 2 дана за путовање). Мобилност у сврху извођења наставе подразумева минимум 8 сати наставе недељно.

ПРАВИЛНИК о учешћу УНС-а у Еразмус+ пројектима мобилности (бодовање и рангирање)

ИЗНОС ЕРАЗМУС+ СТИПЕНДИЈЕ ЗА КИНУ (И ПУТНИ ТРОШКОВИ)

ОСОБЉЕ 180 ЕУР по дану

Чланови особља имају право на путне трошкове у зависности од удаљености дестинације мобилности, односно максималног Ерасмус+ износа за то намењеног.ДАЉИНАР

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА107. Одабрани кандидати су дужни да сами обезбеде адекватно здравствено осигурање у осигуравајућем друштву по сопственом избору.

МОГУЋНОСТ АПЛИЦИРАЊА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА ЗА МОБИЛНОСТ

ДОКАЗИВАЊЕ СТАТУСА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:
У програмском водичу, на 46. страни, особа са инвалидитетом се дефинише на следећи начин:
“A person with special needs is a potential participant whose individual physical, mental or health-related conditions such that his/her participation in the project / mobility Action would not be possible without extra financial support“.
Особе са инвалидитетом или телесним оштећењем (студенти и запослени) као и лица у њиховој пратњи могу да остваре право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова које су имали током периода мобилности, подношењем додатне документације и то:
Образац за издвајање додатних средстава за мобилност учесника са посебним потребама у Еразмус+ пројектима мобилности у високом образовању – доставља се у моменту пријављивања учесника на конкурс;
• Један од следећих докумената којима се доказује инвалидитет или телесно оштећење учесника: решење надлежног органа о постојању телесног оштећења, решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ, мишљење Интерресорне комисије – доставља се у моменту пријављивања учесника на конкурс;
• Рачуне за стварно настале трошкове, са назначеним описом услуге/робе, износом, валутом, датумом рачуна, као и доказ о плаћању- достављају се након одобрене и реализоване мобилности;
*Медицинску документацију из претходног става мора издати надлежна здравствена институција и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

***

За сва питања у вези са Јавним позивом, обратити се Канцеларији за међународну сарадњу УНС-а на имејл iro@uns.ac.rs, уз обавезну назнаку Пријава за Еразмус+ КА107 – Кина.

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а задужена je у току конкурса за:

– прикупљање и обраду пријава за Еразмус+ КА107 мобилност
– комуникацију са заинтересованим кандидатима за Еразмус+ КА107 мобилност
– спровођење Jавног позива за мобилност ка партнерским земљама
– комуникацију са Еразмус+ партнерима из партнерских земаља
– достављање предлога селекције кандидата партнерским институцијама како би партнерска институција донела коначну одлуку о изабраним кандидатима за мобилност

Сарадници за међународну сарадњу факултета/чланица УНС-а задужени су у току конкурса за:
– Подршку заинтересованим кандидатима око припреме конкурсне документације
– Вршење евалуације пријава након завршетка конкурса
– Прикупљање документације одабраних кандидата, након селекције, и достављање финалних докумената Канцеларији за међународну сарадњу УНС-а

Документација – наставно/научно

Документација – ненаставно

ЕРАЗМУС+ КА107 ПАРТНЕРИ УНС-А (КАНДИДАТИ БИРАЈУ ПАРТНЕРСКИ УНИВЕРЗИТЕТ У ОДНОСУ НА ЧЛАНИЦУ УНС-А НА КОЈОЈ РАДЕ):
НР КИНА:
Ђао Тонг универзитет у Шангају (Shanghai Jiao Tong University)
Централна драмска академија у Пекингу (Central Academy of Drama)

PREZENTACIJA AKTUELNOG ERASMUS+ KONKURSA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA UNS-a

Kancelarija za međunarodnu saradnju PMF-a vas poziva na prezentaciju aktuelnog Erasmus+ konkursa za stipendiranu mobilnost studenata UNS-a. Prezentacija će se održati u ponedeljak, 12. oktobra 2020. u 11h korišćenjem onlajn platforme ZOOM. 

DETALJI KOJI SU NEOPHODNI ZA UČEŠĆE:

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96511066133?pwd=MWk4T2puL1JZeWRxZlovcEdONmdkZz09
Meeting ID: 965 1106 6133
Passcode: fNxMp0

Pridružite nam se! 🙂

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Jagelonskom univerzitetu za bionauke u Krakovu, Poljska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Jagelonskom univerzitetu za bionauke u Krakovu.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na svim nivoima studija u svim akademskim oblastima.

Broj stipendija: 1

Trajanje stipendija: 5 meseci

Realizacija mobilnosti: drugi semestar 2020/2021

Trajanje konkursa: 6. oktobar – 2. novembar 2020.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs

DRUGI JAVNI POZIV ZA ERAZMUS+ ODLAZNU MOBILNOST STUDENATA UNS-a

Univerzitet u Novom Sadu raspisao je jedinstveni Javni poziv za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta u Novom Sadu prema Erazmus+ programskim zemljama.

Svi detalji poziva dostupni su na sajtu UNS-a: JAVNI POZIV

Krajnji rok za podnošenje prijava je sreda, 28. oktobar u 23:59 časova. Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje!

Za podršku tokom procesa prijavljivanja možete se obratiti vašem departmanskom akademskom koordinatoru, kao i Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a (kancelarija 6 u prizemlju “plave zgrade”). Termini za konsultacije su od ponedeljka do petka između 9 i 10 časova, uz najavu posete prethodnog dana na adresu erasmus@pmf.uns.ac.rs.

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u oktobru 2020. godine

Informativni centar Fondacije Tempus u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom oktobra 2020. godine organizuje prezentacije, vebinare i konsultacije. Kompletan raspored aktivnosti, prijavni formulari i ostale neophodne informacije dostupne su OVDE.

[DMI] Special Scientist Position at FOSS Research Centre, University of Cyprus

FOSS Research Centre for Sustainable Energy (www.foss.ucy.ac.cy) at the University of Cyprus announces one (1) vacancy for full or part- time Special Scientist positions to work on research projects at FOSS. The successful candidate will be employed in externally funded research programs of FOSS.

Ideally, the position should be combined with an application for a PhD at the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Cyprus and the research work that will be carried out will be the subject of the doctoral thesis.

REQUIRED QUALIFICATIONS:
The candidate must be holder of first Degree in one of the following: Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Applied Physics or Applied Mathematics (with at least a 2.1 class or equivalent). Also, high academic performance and interest in research are considered important qualifications.

Additional skills highly appreciated:

 • Power system analysis software – Powerfactory, , Matlab/Simulink
 • Object oriented programming – Java and/or Python
 • Data Analysis – Matlab

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
The successful candidate is expected to conduct research under research projects of the PV Technology Laboratory in the field of PV Systems, Smart Grids, Grid Integration and Storage Technologies. Specifically, the successful candidate will have the following duties and responsibilities:

 • Contribution in research projects under the supervision of postdoctoral fellows
 • Design, implementation and experimentation to collect data
 • Modelling of Smart Grids and the integration of renewable energy sources and emerging technologies such as energy storage technologies
 • Data analysis
 • Writing articles and publications of research results
 • Support in research project management
 • Contribution to the dissemination of results and in educational activities.

Application deadline: Monday, 12th October 2020

Further details of the position and application procedure can be found here.

[DF]Ph.D. Position in Photonics for Externally Controllable Molecular Communications at the University of Cyprus

The KIOS Center of Excellence and the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Cyprus (UCY), announce one vacancy for a full-time Ph.D. position (under the Special Scientist category), funded under the European Horizon 2020 project “GLADIATOR – Next-generation theranostics of brain pathologies with autonomous externally controllable nanonetworks: a trans-disciplinary approach with bio-nanodevice interfaces”.

JOB DESCRIPTION

The aim of this Ph.D. position is to develop brain micro-implants that incorporate optoelectronics for fluorescence detection, within the framework of the GLADIATOR FET-OPEN project. GLADIATOR targets the creation of a theranostic (therapeutic + diagnostic) system for the diagnosis and treatment of brain cancer, consisting of a headwearable patch for power transfer and communication with a multimodal (RF, photonic and ultrasound) microimplant. GLADIATOR will produce a working prototype of a complete, autonomous, clinically-applicable, nanonetwork-based molecular communications system based on externally controllable molecular communications (ECMC). That is, through breakthroughs in both cell biology and RF and photonic devices, the system will both monitor and treat brain tumors. The system will consist of a hybrid bio-electronic interface with coupled external and implantable devices, which will establish communication channels with host-derived fluorescent reporter cells via micro-optoelectronic sensors. The cellular, sub-cellular and electronic components
will be integrated into a wireless ECMC system residing on the patient’s brain. The system will autonomously monitor the spatiotemporal tumor evolution and recurrence, and will generate on demand appropriate reprogramming interventions by stimulating the engineered stem cells.

REQUIRED QUALIFICATIONS AND SKILLS:

 • Masters degree in Electronics, Electrical Engineering, Physics or a related discipline (ideally with a specialization in optoelectronics, photonics or microelectronics)
 • Excellent command of the English language (written and verbal).
 • Experience of one or more of the following would be considered highly desirable: photonic devices, nanooptics, semiconductor devices, microelectronics, and molecular communications.
 • Excellent organization, time management, collaboration and communication skills.

The applications should be submitted as soon as possible, but not later than Monday, 19 October 2020 at 5 pm.

Further details of the position and application procedure can be found here.

 

Onlajn prezentacije DAAD stipendija za školsku 2021/2022. godinu

DAAD Informativni centar Beograd će u narednom periodu organizovati onlajn prezentacije koje imaju za cilj da svim zainteresovanima približe ovogodišnji program DAAD stipendija i pruže detaljnije informacije o tome koji sve programi stipendija postoje, koje su njihove specifičnosti kao i informacije o pronalaženju adekvatnog master ili doktorskog programa.

Prezentacije će se odvijati preko Zoom platforme, a svi zainteresovani treba da se obrate DAAD Informativnom centru Beograd putem mejla info@daad.rs kako bi dobili pristupne podatke.

Prezentacije koje će biti održane u narednom periodu su:

 • 30.09.2020. u 12:00h prezentacija master stipendija za sve naučne discipline i letnje kurseve jezika
 • 07.10.2020. u 12:00h prezentacija DAAD ponuda za istraživačke stipendije.

Više informacija o prezentacijama mogu se pronaći na sajtu DAAD Informativnog centra Beograd: https://www.daad.rs/sr/2020/09/14/serija-onjaln-prezentacija/  kao i na FB stranici: https://www.facebook.com/DAAD.Srbija/photos/a.390475474043/10158730613079044