Home » News and Opportunities » Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u januaru 2024. godine

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u januaru 2024. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u okviru mesečnog programa aktivnosti tokom januara 2024. godine, organizuje sledeći događaj:

Vebinar Kako da odeš na studentsku razmenu ili praksu kroz Erasmus+ program? 24. januar, 16–17 časova;

Za učešće na vebinaru potrebnoi je da se popuni kratak prijavni formular najkasnije do 24. januara u 12h.

Detaljne informacije o događaju i registraciji na vebinar se nalaze na zvaničnoj vebstranici Fondacije tempus i možete im pristupiti putem ovog linka