Home » News and Opportunities » ERAZMUS + KONKURS za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u VARŠAVI, Poljska

ERAZMUS + KONKURS za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u VARŠAVI, Poljska

Sa nivoa Univerziteta u Novom Sadu, otvoren je novi konkurs za Erazmus+ studentsku mobilnost na masterskim i doktorskim studijama
na Univerzitetu u VARŠAVI, Poljska.

Više informacija o konkursu možete pogledati na sajtu UNS-a:

Mobilnost studenata:
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/2017studenti/s_Varsava_cir.pdf

Rok za dostavljanje prijava je 1. mart 2017.