Home » News and Opportunities » ERAZMUS + NOVI KONKURS za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Varšavi, Poljska

ERAZMUS + NOVI KONKURS za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Varšavi, Poljska

erasmusmlynas-baltame-fonewarsaw uni logo

OBAVEŠTAVAMO STUDENTE PMF-a da je sa nivoa Univerziteta u Novom Sadu otvoren novi konkurs:
Erazmus+ studentska mobilnost na Univerzitetu u Varšavi, Poljska.

Više informacija o konkursu možete pogledati na našem sajtu:
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/2016studenti/s_Varsava_cir.pdf