Home » News and Opportunities » ERAZMUS+ PRODUŽEN ROK konkursa za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u GRANADI, Španija

ERAZMUS+ PRODUŽEN ROK konkursa za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u GRANADI, Španija

Univerzitet u Novom Sadu je produžio rok za prijave na ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou doktorskih studija na Univerzitetu u Granadi, Španija. Novi krajnji rok za podnošenje prijava je 20. mart 2017. godine.

Za studente PMF-a su aktuelne oblasti:

0541 Mathematics
1015 Tourism
0532 Earth Sciences (443 Geography)
0533 Physics

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu UNS-a: http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/2017studenti/s_Granada_lat.pdf