Home » News and Opportunities » Otvoren poziv za Erazmus+ odlaznu mobilnost studenata i osoblja

Otvoren poziv za Erazmus+ odlaznu mobilnost studenata i osoblja

Univerzitet u Novom Sadu je raspisao javni poziv za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost prema Erazmus+ programskim zemljama.

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 1. februar 2022. – 4. mart 2022.
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: petak, 4. mart 2022. do 23.59 časova
REALIZACIJA MOBILNOSTI: zimski semestar školske 2022/23 (najkasnije do marta 2023).

Tekst konkursa možete pronaći na zvaničnom LINKU UNS-a.
OVDE možete proveriti koji Erasmus+ KA103 partnerski univerziteti su na raspolaganju studentima i zaposlenima sa PMF-a.

Kancelarija za međunarodnu saradnju PMF-a vam stoji na raspolaganju za sva pitanja i podršku prilikom prijave na konkurs (kontakt: erasmus@pmf.uns.ac.rs).