Home » News and Opportunities » PMF NOVI SAD – KONKURS ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

PMF NOVI SAD – KONKURS ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

U Novom Sadu, 10. novembra 2017. godine

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NOVOM SADU OTVARA K O N K U R S ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8. DECEMBAR 2017. godine.

Uslove Konkursa i način podnošenja prijave možete preuzeti iz dokumenta: PMF KONKURS ZA PRAKTIKANTA_NOVEMBAR 2017

Kontakt imejl za eventualna pitanja: gordanav@uns.ac.rs

Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu