Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Aleksandar Joan Kuza” u Jašiju, Rumunija

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Aleksandar Joan Kuza” u Jašiju, Rumunija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija na Univerzitetu “Aleksandar Joan Kuza” u Jašiju, Rumunija.

Za studente osnovnih i masterskih studija PMF-a, otvorene su oblasti:

051 Biological and related sciences
052 Environment
053 Physical sciences
054 Mathematics and statistics
061 ICTs
1015 Tourism

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu UNS-a: http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/erazmus/mobilnost-studenata/2956-erazmus-jasi2

Krajnji rok: 27. mart 2017.