Home » News and Opportunities » ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a u sledećim oblastima:

  • 0541 Mathematics (na nivou master studija)
  • 442 Chemistry (na nivou master i doktorskih studija)

Više informacija o konkursu možete pronaći na sajtu UNS-a.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 20. oktobar 2017.