Home » News and Opportunities » Održana promocija o Erazmus + programu i aktuelnom konkursu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja PMF-a

Održana promocija o Erazmus + programu i aktuelnom konkursu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja PMF-a

Kancelarija za međunarodnu saradnju Prirodno-matematičkog fakulteta je u četvrtak, 21.03.2024. godine održala promociju Erazmus+ konkursa za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja PMF-a, u Svečanoj sali na Departmanu za biologiju i ekologiju.

U toku događaja, prisutni su upoznati sa Erazmus + programom akademske mobilnosti, sa uslovima aktuelnog konkursa, sa procesom prijave i kriterijumima za rangiranje, a takođe su čuli i iskustva Prof. Jovane Nikolov sa Departmana za fiziku i Prof. Miloša Stojaković sa Departmana za matematiku i informatiku, koji su imali više prilika da učestvuju u programu mobilnosti.

Svi koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju događaju mogu da preuzmu održanu prezentaciju ovde:

Nakon završetka prezentacije i izlaganja Prof. Jovane Nikolov i Prof. Miloša Stojaković, prisutni su imali priliku da postave pitanja vezano za pripremu prijave za konkurs kao i pitanja u vezi uspostavljanja partnerskih odnosa sa drugim Univerzitetima u okviru Erasmus + programa.