Home » News and Opportunities » DRUGI JAVNI POZIV ZA ERAZMUS+ ODLAZNU MOBILNOST STUDENATA UNS-a U 2021. GODINI

DRUGI JAVNI POZIV ZA ERAZMUS+ ODLAZNU MOBILNOST STUDENATA UNS-a U 2021. GODINI

Univerzitet u Novom Sadu raspisao je drugi Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta u Novom Sadu prema Erazmus+ programskim zemljama.

Svi detalji poziva dostupni su na sajtu UNS-a: JAVNI POZIV

Informacije o Erazmus+ KA103 partnerskim univezitetima za studente PMF-a: PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 7. maj u 23:59 časova. Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje!

Za podršku tokom procesa prijavljivanja možete se obratiti vašem departmanskom akademskom koordinatoru, kao i Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a na adresu erasmus@pmf.uns.ac.rs.