Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sofija Antipoli” u Nici, Francuska

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sofija Antipoli” u Nici, Francuska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio drugi ERASMUS+ poziv za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sofija Antipoli” u Nici, Francuska.

Konkurs je otvoren za studente masterskih i doktorskih studija.

Realizacija mobilnosti: u letnjem semestru 2019/20. u trajanju od 3 meseca.

Više informacija o oblastima iz kojih je moguće realizovati mobilnost i ostalim detaljima konkursa možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS-a.

Trajanje konkursa: od 6. do 26. novembra 2019. godine

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.erasmus@uns.ac.rs