Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sofija Antipoli” u Nici, Francuska

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sofija Antipoli” u Nici, Francuska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sofija Antipoli” u Nici, Francuska.

Konkurs je otvoren za studente masterskih i doktorskih studija.

Realizacija mobilnosti: u zimskom ili letnjem semestru 2019/20 u trajanju od 3 meseca.

Više informacija o oblastima mobilnosti i detaljima konkursa možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS-a.

Rok za dostavljanje prijava: utorak,12. april 2019.

Kancelarija za međunarodnu saradnju vam stoji na raspolaganju za pomoć: outgoing.erasmus@uns.ac.rs