Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Tehnološkom obrazovnom institutu u Atini, Grčka

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Tehnološkom obrazovnom institutu u Atini, Grčka

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata PMF-a na nivou osnovnih studija na Tehnološkom obrazovnom institutu u Atini, Grčka.

Za studente Departmana za matematiku i informatiku otvorena je oblast 061 ICTs.

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu UNS-a.

Krajnji rok za prijavljivanje: 13. novembar 2017.