Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Federico II” u Napulju, Italija

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Federico II” u Napulju, Italija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Federico II” u Napulju, Italija.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na svim nivoima studija iz oblasti:

  • 0511 Biologija
  • 0512 Biohemija

Broj stipendija: 1

Trajanje stipendija: 5 meseci

Realizacija mobilnosti: drugi semestar 2018/19

Trajanje konkursa: do 29. oktobra 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs