Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Matej Bel” u Banskoj Bistrici, Slovačka

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Matej Bel” u Banskoj Bistrici, Slovačka

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na  Univerzitetu “Matej Bel” u Banskoj Bistrici, Slovačka.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na nivou osnovnih i masterskih studija u sledećim oblastima:

  • 0531 – Chemistry
  • 0532 – Environmental Sciences
  • 0541 – Mathematics
  • 0531 – Chemistry
  • 0532 – Earth Sciences
  • 0533 – Physics

Trajanje konkursa: do 17. juna 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.mobility@uns.ac.rs