Home » News and Opportunities » ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost STUDENATA na Univerzitetu Palackog u Olomoucu, Češka

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost STUDENATA na Univerzitetu Palackog u Olomoucu, Češka

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou masterskih i doktorskih studija na Univerzitetu Palackog u Olomoucu, Češka.

Za studente PMF-a otvorene su sledeće oblasti:

  • 0511 Biology
  • 0532 Earth sciences (Geonauke)
  • 443 Geography

Više informacija o konkursu možete pronaći na sajtu UNS-a.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 20. oktobar 2017.