Home » News and Opportunities » ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Turkuu, Finska

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Turkuu, Finska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou masterskih studija na Univerzitetu u Turkuu, Finska.

Za studente PMF-a otvorena je oblast 0511 Biology.

Više informacija o konkursu možete pronaći na sajtu UNS-a. Obavezno pručite i UTU Factsheet koji se nalazi u prilogu konkursa.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 10. oktobar 2017.