Home » News and Opportunities » ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija.

Za studente PMF-a otvorene su sledeće oblasti:

  • 051 Biological and Related Sciencesna nivou masterskih studija
  • 052 Environment
  • 053 Physical Sciencesna nivou osnovnih studija
  • 0532 Earth Sciencesna nivou doktorskih studija
  • 0541 Mathematicsna nivou osnovnih i masterskih studija
  • 061 ICTs

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu UNS-a.

Krajnji rok za prijavljivanje: 9. oktobar 2017.