Home » News and Opportunities » JAVNI POZIV ZA ERAZMUS+ ODLAZNU STUDENTSKU PRAKSU UNS-a

JAVNI POZIV ZA ERAZMUS+ ODLAZNU STUDENTSKU PRAKSU UNS-a

Univerzitet u Novom Sadu raspisao je javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ KA103 stipendije za stručne studentske prakse prema Erazmus+ programskim zemljama.

Studenti Univerziteta u Novom Sadu mogu da se informišu o svim detaljima konkursa za finansiranje Erazmus+ studentskih praksi preko sajta Univerziteta u Novom Sadu.

Konkurs je otvoren do 30. septembar 2022. godine.

Trajanje odobrenih mobilnosti je 2-3 meseca, a period realizacije je do 15. maja 2023. godine.

U toku trajanja konkursa, potrebno je da zainteresovani kandidati pronađu kompaniju/organizaciju ili akademsku instituciju u jednoj od programskih zemalja, koja je spremna da u navedenom periodu bude domaćin Erazmus+ prakse.

Praksa treba da bude u skladu sa studijskim programom kandidata i odobrena od strane matičnog fakulteta/Erazmus+ akademskog koordinatora. Postoje tri različita vida studentske prakse koje podržava program Erazmus+:

1. Studentske prakse integrisane u plan i program (koje su deo studija)
2. Dobrovoljne studentske prakse (nisu obavezne za studije, ali se priznaju u dodatku diplomi)
3. Studentske prakse za studente koji uskoro diplomiraju (praksa mora biti obavljena najkasnije godinu dana posle završenih studija, dok učesnici mobilnosti moraju imati status studenata u fazi prijavljivanja za ovaj tip mobilnosti)

Za podršku tokom procesa prijavljivanja studenti se mogu obratiti departmanskom akademskom koordinatoru, kao i Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a na adresu erasmus@pmf.uns.ac.rs.