Home » News and Opportunities » JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA – ERAZMUS+ ODLAZNA MOBILNOST STUDENATA I OSOBLjA UNIVERZITETA U NOVOM SADU PREMA PARTNERSKIM ZEMLjAMA (Nacionalni tehnički univerzitet „Politehnički institut u Harkovu“, UKRAJINA)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA – ERAZMUS+ ODLAZNA MOBILNOST STUDENATA I OSOBLjA UNIVERZITETA U NOVOM SADU PREMA PARTNERSKIM ZEMLjAMA (Nacionalni tehnički univerzitet „Politehnički institut u Harkovu“, UKRAJINA)

ERAZMUS+ KA107 — PRAKSA ZA STUDENTE INFORMATIKE Prirodno-matematičkog fakulteta (Erasmus+ Traineeships)

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje jedinstveni Javni poziv za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta u Novom Sadu prema Erazmus+ partnerskoj zemlji Ukrajini (Nacionalni tehnički univerzitet „Politehnički institut u Harkovu“), na osnovu projekta odobrenog 2020. godine.

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 1. marta 2021. – 5. aprila 2021.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: ponedeljak, 5. april 2021.

Sve informacije o procesu prijavljivanja i konkursna dokumenta ćete naći na zvaničnom sajtu UNSa-: http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/erazmus/ka107/7402-konkurs-ka107-ukrajina-2021