Home » News and Opportunities » JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA KA131 ERAZMUS+ ODLAZNU PRAKSU (UČEŠĆE U LETNjOJ ŠKOLI HEMIJE U GRACU, AUSTRIJA)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA KA131 ERAZMUS+ ODLAZNU PRAKSU (UČEŠĆE U LETNjOJ ŠKOLI HEMIJE U GRACU, AUSTRIJA)

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje jedinstveni Javni poziv za prijavu STUDENATA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNS-a za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta u Novom Sadu prema Tehnološkom univerzitetu u Gracu (Austrija), u svrhu realizacije stručne prakse u okviru Letnje škole hemije.

Letnja škola hemije će se održavati u periodu od 1. jula do 1. septembra 2023. godine.

Trajanje mobilnosti: obavezno je punih 2 meseca

Više informacija o Tehnološkom univerzitetu u Gracu: http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz

Oblasti studentske razmene:

  • 0531 – hemija
  • 0512 – biohemija
  • 0521 – zaštita životne sredine

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 24. ferbuara 2023. – 27. mart 2023.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: ponedeljak, 27. mart 2023. do 23.59 časova

NAPOMENA:
Spisak ponuđenih tema za projekte i dostupnih mentora sa Tehnološkog univerziteta u Gracu u okviru Letnje škole hemije 2023 se nalazi ovde:


Studenti prilikom pripreme ugovora o učenju i u motivacionom pismu treba da navedu za koju od ponuđenih tema sa spiska se prijavljuju.


Dodatne informacije:
• Kancelarija za međunarodnu saradnju u Gracu će organizovati smeštaj za studente u iznosu od 350-400 evra mesečno
• Više informacija o Fakultetu za tehničku hemiju, hemijsko i procesno inžinjerstvo i biotehnologiju na Tehnološkom univerzitetu u Gracu: https://www.tugraz.at/en/fakultaeten/tcvb/home
• Više informacija o životu u Gracu: https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/studying-at-tu-graz/prospective-students/living-in-graz-for-students/overview-living-in-graz-for-students
• Erazmus studentska mreža u Gracu: https://esn.htugraz.at/


Akademski koordinator Letnje škole hemije sa PMF-a:
Prof. Nataša Simin, natasa.simin@dh.uns.ac.rs

Kontakt osoba za Letnju školu hemije sa Tehnološkog univerziteta u Gracu:
Karin Leber, karin.leber@tugraz.at

Prijava (dokumenta sa naznačenim naslovima, u PDF formatu) šalje se Erazmus+ administrativnom koordinatoru Prirodno-matematičkog fakulteta UNS-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs

Detaljne informacije o konkursu i o načinu prijave možete pronaći putem LINKA na zvaničnoj stranici UNS-a.