Home » News and Opportunities » Otvoren Erasmus+ konkurs za odlaznu mobilnost studenata

Otvoren Erasmus+ konkurs za odlaznu mobilnost studenata

Univerzitet u Novom Sadu raspisao je javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ KA131 stipendije za studentske razmene (mobilnost u svrhu studiranja) prema državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim E+ programu.

Studenti Univerziteta u Novom Sadu mogu da se informišu o svim detaljima konkursa na zvaničnom web-sajtu Univerziteta u Novom Sadu.

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 19. septembra 2022. – 12. oktobra 2022.
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: sreda, 12. oktobar 2022. do 23.59 časova
REALIZACIJA MOBILNOSTI: letnji semestar školske 2022/23.


Ovde možete proveriti koji Erasmus+ KA131 partnerski univerziteti su na raspolaganju studentima sa PMF-a:

Za podršku prilikom sastavljanja ugovora o mobilnosti i odabira kurseva, studenti treba da se obrate departmanskim akademskim koordinatorima.

Za sva administrativna pitanja u vezi sa konkursom i dokumentacijom, studenti treba da kontaktiraju putem mejla Kancelariju za međunarodnu saradnju PMF-a:  erasmus@pmf.uns.ac.rs ili da dođu na konsultacije u Dekanat (kancelarija 6, prizemlje), svakog radnog dana od 9-10h.

Napomena – u periodu od 19. do 23. septembra 2022. Kancelarija će biti zatvorena i moguće je zakazati samo online konsultacije putem mejla.