Home » News and Opportunities » Stipendije Vlade Republike Slovenije za akademsku 2023/2024. godinu

Stipendije Vlade Republike Slovenije za akademsku 2023/2024. godinu

Ministarstvo prosvete, u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije u Ljubljani, obaveštava zainteresovane da je Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije u saradnji sa Centrom Republike Slovenije za mobilnost i programe obrazovanja i obuke (CMEPIUS) raspisalo konkurs za dodelu stipendija za akademsku 2023/2024. godinu.

Stipendije se dodeljuju po osnovu važećih bilateralnih sporazuma, u trajanju do 18 meseci, i to za kratkoročni studijski boravak ili istraživačku posetu doktoranata.

Prijava

Prijavljivanje se vrši slanjem celokupne dokumentacije (uključujući i prijavni formular i pismo prihvatanja) do 17. marta 2023. godine na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete,
Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24
Sa naznakom: Za konkurs „Stipendije Vlade Republike Slovenije za akademsku 2023/2024. godinu“

Preuzmite:

  1. Tekst konkursa
  2. Propozicije konkursa
  3. Pismo o prihvatanju