Home » News and Opportunities » UNS Kancelarija za međunarodnu saradnju organizuje onlajn prezentaciju poziva za Erazmus+ mobilnost – stručne prakse u inostranstvu

UNS Kancelarija za međunarodnu saradnju organizuje onlajn prezentaciju poziva za Erazmus+ mobilnost – stručne prakse u inostranstvu

U ponedeljak, 10. januara 2022. godine, s početkom u 12 časova, Univerzitet u Novom Sadu organizuje onlajn prezentaciju Erazmus+ mobilnosti radi obavljanja stručne prakse, u okviru koje će biti predstavljene detaljnije informacije o konkursu. Zainteresovani studenti će biti u mogućnosti da u neposrednom razgovoru sa predstavnicima Kancelarije za međunarodnu saradnju UNS-a saznaju važne pojedinosti u vezi sa prijavom na konkurs, uslovima učešća i realizaciji mobilnosti radi obavljanja stručne prakse u inostranstvu.

Detalji za pristup onlajn prezentaciji su OVDE