Home » News and Opportunities » 7. Korejska međunarodna omladinska olimpijada (KIYO 4i 2022)

7. Korejska međunarodna omladinska olimpijada (KIYO 4i 2022)

Studenti iz Srbije su pozvani od ‘World Women Inventors and Entrepreneurs Association’ iz Seula za učešće na 7. Korejskoj međunarodnoj omladinskoj olimpijadi (KIYO 4i 2022).

KIYO 4i se fokusira na učešće talentovanih studenata u četiri oblasti (‘4i’)- ideje, inovacije, intelektualna svojina i pronalasci.

Organizaciju manifestacije je podržala Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) i nekoliko ministarstava, univerziteta i omladinskih organizacija u R. Koreji.
Rok za prijavu je 10. jul 2022. godine.

Detaljne informacije na zvaničnom linku: http://www.kiyo4i.com/