Home » News and Opportunities » Erasmus+ Chat

Erasmus+ Chat

Članovi Erasmus Student Network (ESN) studentske organizacije pozivaju sve studente zainteresovane za Erasmus+ razmene da im se pridruže 26. juna u 17 časova u prostorijama EU info point-a na Bulevaru Mihajla Pupina 17 u Novom Sadu.

U toku ovog susreta (Erasmus+ Chat) prisutni studenti će imati priliku da se upoznaju sa radom i organizacijom ESN-a, kao i sa mogućnostima za studentske razmene. Događaju će prisustvovati i studenti koji su već bili na nekoj od razmena, kao i inostrani studenti koji su borave na Univerzitetu u Novom Sadu, pa će podeliti sa grupom svoja iskustva.