Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka.

Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija u sledećim oblastima:

  • 0541–Mathematics
  • 051–Biological Sciences
  • 0533–Physics
  • 061–ICTs
  • 0512–Biochemistry
  • 0521–Environmental Sciences
  • 0531–Chemistry
  • 0532–Earth Sciences (samo na nivou osnovnih i masterskih studija)
  • 0443–Geography (samo na nivou osnovnih i masterskih studija)

Trajanje konkursa: 13. –31. mart 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.mobility@uns.ac.rs