Home » News and Opportunities » Drugi poziv Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost PhD studenata na Didro univerzitetu – Pariz 7, Francuska

Drugi poziv Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost PhD studenata na Didro univerzitetu – Pariz 7, Francuska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Didro univerzitetu – Pariz 7, Francuska.

Konkurs je otvoren za studente doktorskih studija iz oblasti:

0541 – Mathematics
061 – ICT
(prioritetne oblasti)
i svim ostalim oblastima u kojima se pronalazi akademsko priznavanje sa studijskim programima partnerskog univerziteta.
Trajanje stipendije: 3 meseca

Realizacija mobilnosti: letnji semestar 2018/19

Trajanje konkursa: do 10. decembra 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.erasmus@uns.ac.rs