Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na ‘Etveš Lorand’ Univerzitetu u Budimpešti (ELTE), Mađarska

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na ‘Etveš Lorand’ Univerzitetu u Budimpešti (ELTE), Mađarska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na ‘Etveš Lorand’ Univerzitetu u Budimpešti (ELTE), Mađarska.

Konkurs je otvoren za studente UNS-a na nivou masterskih i doktorskih studija iz oblasti:

0610 – Information Technology
Broj stipendija: 2

Trajanje stipendija: 5 meseci

Realizacija mobilnosti:  letnji semestar 2019/20

Trajanje konkursa: do 5. decembra 2019. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.erasmus@uns.ac.rs