Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Jagelanskom univerzitetu u Krakovu, Poljska

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Jagelanskom univerzitetu u Krakovu, Poljska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Jagelanskom univerzitetu u Krakovu, Poljska.

Konkurs je otvoren za studente Prirodno-matematičkog fakulteta na svim studijskim nivoima iz oblasti:

0511 Biology
0512 Biochemistry

Trajanje stipendija: 1 semestar

Realizacija mobilnosti: letnji semestar 2018/2019 godine

Trajanje konkursa: 17. oktobar 2018. – 16. novembar 2018.

 

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs