Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na završnom nivou osnovnih studija i na nivou masterskih studija iz oblasti:

  • 0531 Chemistry – samo na nivou masterskih studija
  • 0532 Environmental Sciences – samo na nivou masterskih studija
  • 0541 Mathematics – samo na nivou masterskih studija (Data Science, drugi semestar)
  • 061 ICT

Broj stipendija: 4

Trajanje stipendija: 5 meseci

Realizacija mobilnosti: letnji semestar 2018/2019 godine

Trajanje konkursa: 12. oktobar 2018. – 23. oktobar 2018.

 

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs