Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “La Sapijenca” u Rimu, Italija

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “La Sapijenca” u Rimu, Italija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “La Sapijenca” u Rimu, Italija.

Konkurs je otvoren za studente UNS-a svih studijskih nivoa iz oblasti koje su u akademskoj ponudi Univerziteta “La Sapijenca” u Rimu.

Trajanje stipendije: 1 semestar

Rok za dostavljanje prijava je nedelja, 24. oktobar 2018.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS-a.
Kancelarija za međunarodnu saradnju vam stoji na raspolaganju za pomoć: outgoing.erasmus@uns.ac.rs