Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Tehničkom univerzitetu u Ankari, Turska

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Tehničkom univerzitetu u Ankari, Turska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija na Tehničkom univerzitetu u Ankari, Turska.

Konkurs je otvoren za sve oblasti u kojima je moguće pronaći adekvatnu akademsku ponudu.

Sve informacije o konkursu možete pronaći na sajtu UNS-a.

Krajnji rok za podnošenje prijava: ponedeljak, 15. april 2019.