Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sent Ištvan”, Godolo, Mađarska

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sent Ištvan”, Godolo, Mađarska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Sent Ištvan”, Godolo, Mađarska.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na svim nivoima studija iz oblasti:

  • 051 Biology and related sciences

Rok za dostavljanje prijava je ponedeljak, 6. maj 2019. do 15h.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS-a.
Kontakt osoba: Dragana Savić, Kancelarija za međunarodnu saradnju Poljoprivrednog fakulteta, dkrajinovic@polj.uns.ac.rs