Home » News and Opportunities » Stipendije Austrijske akademije nauka za 2019. godinu

Stipendije Austrijske akademije nauka za 2019. godinu

Austrijska akademija nauka otvorila je poziv za prijavu za Zajednički program izvrsnosti u oblasti prirodnih i društvenih nauka – JESH (JOINT EXCELLENCE IN SCIENCE AND HUMANITIES).

JESH je program mobilnosti koji kandidatima iz odabranih zemalja (uključujući i Srbiju) pruža priliku za istraživački boravak u Austriji u saradnji sa partnerskim institucijama iz ove zemlje.

Za program mogu aplicirati mladi istraživači svih oblasti, postdoktoranti, u periodu do 10 godina po završetku doktorskih studija, koji su zaposleni na univerzitetima ili istraživačkim institutima i koji imaju najviše 10 godina istraživačkog iskustva.

Institucije u Austriji za koje je moguće aplicirati: instituti/departmani državnih univerziteta i istraživački instituti Austrijske akademije nauka.

Trajanje stipendije: 2 – 6 meseci

Programom su pokriveni troškovi puta i smeštaja tokom istraživačkog boravka (paušalni iznos za troškove smeštaja u iznosu 2700 evra mesečno). Drugi troškovi vezani za projekat ili režijski troškovi nisu pokriveni.

Istraživački boravak mora početi u periodu između decembra 2019. i decembra 2020. godine.

Rok za prijavu: 15. april 2019. godine

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj prijavnoj dokumentaciji možete naći ovde.

Više informacija o samom programu možete naći ovde.

Kontakt: jesh.application@oeaw.ac.at