Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Etveš Lorand” u Budimpešti, Mađarska

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Etveš Lorand” u Budimpešti, Mađarska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Etveš Lorand” u Budimpešti, Mađarska.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija u sledećim oblastima:

  • 0111 – Education Sciences

Trajanje konkursa: do 24. maja 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.mobility@uns.ac.rs