Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu Istočne Finske

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu Istočne Finske

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu Istočne Finske.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na svim nivoima studija iz oblasti:

  • 0512 Biochemistry
  • 0511 Biology

Broj stipendija: 2

Trajanje stipendija: 5 meseci

Realizacija mobilnosti: 2 semestar

Trajanje konkursa: do 15. oktobra 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs