Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na nivou osnovnih i masterskih studija iz oblasti:

  • 0531–Chemistry, samo na nivou masterskih studija
  • 0532–Environmental Sciences, samo na nivou masterskih studija
  • 0541–Mathematics (Data Science, drugi semestar), samo na nivou masterskih studija
  • 061-ICT, na nivou osnovnih i masterskih studija

Trajanje konkursa: do 8. oktobra 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.mobility@uns.ac.rs