Home » News and Opportunities » Konkurs za stipendiranje istraživačkih boravaka PhD studenata/ Fakultet za hemiju i farmaciju, Univerzitet u Regensburgu (Nemačka)

Konkurs za stipendiranje istraživačkih boravaka PhD studenata/ Fakultet za hemiju i farmaciju, Univerzitet u Regensburgu (Nemačka)

Fakultet za hemiju i farmaciju Univerziteta u Regensburgu (Nemačka) je
ponovo raspisao konkurs za stipendiranje istraživačkih boravaka (od
jednog do tri meseca) inostranih studenata doktorskih studija, koji bi
uradili deo svoje doktorske disertacije u nekoj od istraživačkih grupa
na gore pomenutom fakultetu.

Zainteresovani doktoranti mogu pogledati spisak istraživačkih grupa.

Pre prijave važno je stupiti u kontakt sa liderom, odnosno predstavnikom
željene istraživačke grupe, koji garantuje da će obezbediti uslove za
rad doktoranta.

Stipendijom su pokriveni troškovi boravka (od jednog do
tri meseca) u Regensburgu, što ne uključuje troškove materijala i
laboratorijskog rada. Važno je da se rad istraživačke grupe uklapa u
temu doktorske disertacije prijavljenog doktoranta.

Kada se dobije potvrda da je određena istraživačka grupa zainteresovana
da obezbedi uslove za rad gosta doktoranta, za prijavu su potrebni
sledeći dokumenti (na engleskom):
1. popunjen formular za aplikaciju (preuzeti sa linka: iPUR-application research visit at UR);
2. CV sa spiskom publikacija;
3. sken diplome master akademskih studija;
4. kratak sažetak o temi doktorske disertacije sa prikazom prvih
rezultata;
5. opis planiranog istraživačkog boravka (istraživačka grupa, ciljevi
istraživačkog boravka i kako se uklapaju u temu doktorske disertacije,
dužina boravka u skladu sa navedenim ciljevima) na jednoj stranici.

Prijave se šalju na: Filip.Sibul@chemie.uni-regensburg.de

Prijave traju do 30. septembra 2018. godine.