Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Aveiru, Portugalija

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Aveiru, Portugalija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Aveiru, Portugalija.

Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou masterskih studija u sledećim oblastima:

  • 0541–Mathematics
  • 061–ICTs (isključivo uz znanje portugalskog jezika)

Trajanje konkursa: 19. februar–4. maj 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.mobility@uns.ac.rs