Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Bolonji, Italija

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Bolonji, Italija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Bolonji, Italija.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na nivou osnovnih i masterskih studija u sledećim oblastima:

  • 0541–Mathematics (samo na osnovnim studijama uz znanje italijanskog)
  • 0533–Physics
  • 052–Environment (samo na masterskim studijama)
  • 0521–Environmental Sciences (mobilnost samo na 2. ili 3. osnovnih studija ili na masterskim studijama uz znanje italijanskog jezika)
  • 0531–Chemistry (mobilnost samo na 2. ili 3. osnovnih studija ili na masterskim studijama uz znanje italijanskog jezika)

Trajanje konkursa: 26. februar –7. april 2019. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.mobility@uns.ac.rs