Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu, Nemačka

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu, Nemačka

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu, Nemačka.

Konkurs je otvoren za studente FTN-a i PMF-a na svim nivoima studija iz oblasti:

  • Information and communication Technologies
  • Engineering, manufacturing and construction
  • Business and Administration

Trajanje stipendija: 5 meseci

Trajanje konkursa: do 18. aprila 2019. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

NAPOMENA: Studenti PMF-a svoju prijavu prosleđuju na erasmus@pmf.uns.ac.rs i ne treba da dostavljaju podlogu za akademsko priznavanje perioda mobilnosti.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs