Home » News and Opportunities » JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA KA171 ERAZMUS+ ODLAZNU MOBILNOST U SVRHU STUDIRANJA (Tajland, BIH, CG)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA KA171 ERAZMUS+ ODLAZNU MOBILNOST U SVRHU STUDIRANJA (Tajland, BIH, CG)

Univerzitet u Novom Sadu je raspisao jedinstveni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost u svrhu studiranja prema trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u programu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Tajland).

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 17. oktobar 2023. – 6. novembar 2023. godine

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: ponedeljak, 6. novembar 2023. godine do 23.59 časova

PERIOD REALIZACIJE MOBILNOSTI: letnji semestar 2023/24

PREDVIĐENO TRAJANjE MOBILNOSTI: za Crnu Gori i Bosnu i Hercegovinu 1 semestar (5 meseci) i 3 meseca za Tajland

STIPENDIJE: predviđena je 1 stipendija za Crnu Goru, 1 stipendija za Bosnu i Hercegovinu i 3 stipendije za Tajland

NAPOMENA: na osnovu odobrenog projekta za Tajland koji se nalazi u sklopu instrumenta DCI (Development Co-operation Instrument) važe dodatna pravila za ovu zemlju po kojima su moguće samo odlazne mobilnosti studenata na doktorskim studijama.

Prijava (precizno imenovana dokumenta u pdf-u) šalje se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a na imejl iro@uns.ac.rs

Detaljne informacije o konkursu i o načinu prijave možete pronaći putem LINKA na zvaničnoj stranici UNS-a.