Home » News and Opportunities » Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbija – Dositeja

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbija – Dositeja

Otvoren je konkurs Fonda za mlade talente za stipendiranje do 900 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

  • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
  • da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
  • da su u školskoj godini za koju se konkurs raspisuje upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
  • za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;
  • da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;
  • da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

Prijave na konkurs se dostavljaju do 31. januara 2018. godine.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond.konkursi@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-2761 svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 časova.