Home » News and Opportunities » Online predavanje prof. dr. Mersihe Suljkanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli

Online predavanje prof. dr. Mersihe Suljkanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli

Zadovoljstvo nam je da studente Deparmtana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i sve zainteresovane pozovemo na online predavanje profesorke Mersihe Suljkanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, koja na Prirodno-matematičkom fakultetu boravi preko CEEPUS network projekta “Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods” u cilju nastavne mobilnosti.

Predavanje na temu “Mogućnosti upotrebe alternativnih rastvarača u ekstrakcijskim tehnikama” će se održati u utorak, 20. aprila 2021. u 13h putem aplikacije Microsoft Teams.

Pristup predavanju

Sažetak predavanja

Biografija