Home » News and Opportunities » Program stipendija nemačke privrede “Zoran Đinđić”

Program stipendija nemačke privrede “Zoran Đinđić”

Program stipendija nemačke privrede Zoran Đinđić za zemlje zapadnog Balkana omogućava studentima i mladim diplomcima da svoje prvo radno iskustvo steknu radeći u Nemačkoj u nekoj od vodećih nemačkih kompanja, gde bi imali mogućnost da stečeno teorijsko znanje primenjuju rešavajući poslovne probleme, suočavajući se za izazovima sa kojima se susreću i ostali zaposleni u kompaniji koja obezbeđuje praktikantsku poziciju. Na taj način, studenti i diplomci koji su nedavno završili studije imaju jedinstvenu priliku da u okviru mentorisanih stručnih praksi u trajanju od tri do šest meseci uče ne samo na primeru poslovnih praksi vodećih kompanija već  i da steknu uvid u način funkcionisanja biznisa, da usvajaju logiku poslovanja i način reagovanja na tržišne izazove, a sve to u internacionalnom okruženju, gde razavijaju i veštine komunikacije, tolerancije i sposobnosti rada u timu.

Sledeća generacija stipendista započeće praksu 1. jula 2023. godine
Poziv za prijave biće otvoren od 1. oktobra 2022. do 16. novembra 2022 godine i zainteresovani studenti mogu da se prijave putem veb stranice: www.stipendienprogramm.org.

Više informacija o programu možete videti ovde: