Home » News and Opportunities » Doživljaji sa Letnje škole hemije u Gracu

Doživljaji sa Letnje škole hemije u Gracu

Grac, jedan od skrivenih dragulja centralne Evrope. Ne na jednakom glasu kao Beč ili Salcburg, ali nimalo naivna konkurencija. Koliko moderan i kreativan, jednako klasičan i tradicionalan, Grac nudi preko 900 godina svoje istorije, pritom odišući nekim poznatim duhom. Obilazeći Grac nismo se mogli oteti osećaju da hodamo poznatim ulicama, jer arhitektura i atmosfera grada neodoljivo podsećaju na novosadsku. Pored kule sa satom, preko glavnog centralnog trga, Grac je poznat i kao studentski centar – šetajući gradom ili sedeći u lokalnim barovima najčešće se sreću mladi ljudi. Ne iznenađuje ni činjenica da je ovaj grad nekada nosio titulu Evropske prestonice kulture, koja je dodeljena Novom Sadu ove godine. Sve ovo izaziva osećaj da nismo daleko od kuće, ali doživljaj samostalnog boravka u inostranstvu je kompletno novo iskustvo za nas.

Smešteni smo u jednom od studentskih domova, u mirnom i lepo uređenom delu grada. Na par minuta hoda od doma nalazi se parkić sa jezerom, do kojeg često prošetamo posle dana provedenog u labovima. Studentski dom je mesto se neprestanim dešavanjima – društvo imamo u bilo kom momentu. Pored nekoliko naših studenata koje smo upoznali, odmah smo se sprijateljili sa studentima iz našeg krila u domu, sa kojima delimo kuhinju i zajedničku prostoriju i svakodnevno provodimo vreme. Zajednički movie night je već postao nedeljna tradicija.

Ono što nas je dovelo u Grac je Erasmus+ program i Letnja škole hemije, koja traje više od 10 godina kao rezultat uspešnje saradnje našeg matičnog fakulteta PMF-a i Tehnološkog univerziteta u Gracu. Svaki radni dan provodimo na univerzitetu, odnosno na Fakultetu za hemiju, hemijsko i procesno inženjerstvo i biotehnologiju. Radimo u zasebnim laboratorijama i uključeni smo u prakse iz različitih užih oblasti iz hemije.

Milica je dobila priliku da radi u grupi profesora Falkara, na katedri za fizičku i teoretsku hemiju. Bavi se sintezom bakar-hidroksid nanostrukturnih materijala u cilju kontrole morfoloških, topoloških i strukturnih osobina metalnog hidroksida. Strukture se dalje izlažu određenim ligandima kako bi izazvale rast metal-organskih mreža (MOFs) na bazi bakra. Njen rad obuhvata i karakterizaciju sintetisanih materijala vibracionom spektroskopijom i rendgenskom difrakcijom na polikristalnom prahu.

Anja je smeštena na katedri za organsku hemiju, u timu profesora Brajnbauera. Projekat kojem je priključena uključuje sintezu inhibitora enzima horizmat sintaze sa potencijalnim antimikrobnim dejstvom.

David je u nešto poznatijem okruženju, pod mentorstvom nekadašnjeg studenta PMF-a. Andrej je takođe boravio na praksi u okviru Letnje škole hemije u Gracu, posle koje je odlučio da upiše master studije u Gracu i radi kod istih profesora kod kojih je učestvovao na praksi u Letnjoj školi. Na Institutu za hemiju i tehnologiju bioloških sistema, David sa Andrejem radi na sintezi i modifikaciji glikomimetika za profajling enzima u metabolizmu ugljenih hidrata.

Stefan je na katedri za neorgansku hemiju, pod mentorstvom profesora Uhliga, dekana Tehnološkog univerziteta. On se bavi eksfolijacijom nanomaterijala sa visokim prinosom, sa ciljem njihove primene u poluprovodnicima. U julu, njegova katedra je bila domaćin međunarodnoj konferenciji neorganskih cikličnih sistema, na kojoj je imao priliku da učestvuje.

Atmosfera na radnom mestu mnogo podseća na onu kod kuće i do sada smo se svi zbližili sa timovima koji su nas primili. Imamo priliku da radimo sa savremenijom opremom u odnosu na onu koju koristimo na PMF-u. Prakse u koje smo uključeni zahtevaju primenu veština koje smo stekli na vežbama, njihovo usavršavanje, kao i da učimo i primenjujemo nove laboratorijske metode. Ovo je predstavljao izaziv za Anju koja je najmlađa od nas i student druge godine osnovnih studija, ali brzo se prilagodila i radne zadatke sada obavlja samostalno. Na završetku prakse, plan je da svako od nas prezentuje svoje lične rezultate, tako da ostavljamo i lični doprinos u laboratorijama naših mentora.

Naravno, šteta bi bila boraviti u Austriji dva meseca, a posetiti samo jedan grad. Odmah po dolasku nabavili smo jednomesečne studentske letnje karte austrijske železnice, koja nam omogućavaju da neograničeno putujemo bilo kojim vozom na teritoriji Austrije. Radnim danima obično nismo u mogućnosti da putujemo usled obaveza, ali vikendom ne propuštamo prilike. Do sad smo posetili neke od obližnjih gradića, poput Admonta, kao i Klagenfurt i Halštat, a planiramo posete i Beču i Mariboru.

Sada je početak avgusta i trenutno smo na polovini ove dvomesečne prakse. Nismo ni bili svesni da su prošle već 4 nedelje, budući da nema dana bez nekih aktivnosti, tako da pažljivo planiramo narednih mesec dana kako bismo maksimalno iskoristili preostalo vreme u Gracu.  

Anja Đurđević, osnovne studije biohemije, II godina

David Nedeljković, osnovne studije biohemije, IV godina

Milica Bogdanović, master studije hemije

Stevan Vidović, osnovne studije hemije IV godina