Home » News and Opportunities » Erasmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata na Univerzitetu u Gracu, Austrija

Erasmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata na Univerzitetu u Gracu, Austrija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Gracu, Austrija.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija u sledećim oblastima:

  • 0531–Chemistry
  • 0532–Environmental Sciences
  • 0541–Mathematics
  • 0532–Earth Sciences
  • 443–Geography
  • 0533–Physics
  • 0511–Biology

Trajanje konkursa: do 22. aprila 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.mobility@uns.ac.rs