Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Lineus Univerzitetu, Švedska

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Lineus Univerzitetu, Švedska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Lineus univerzitetu.

Konkurs je otvoren za studente Departmana za matematiku i Informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta na doktorskim studijama iz oblasti:

  • 054 Mathematics

Ukupan broj stipendija: 2

Trajanje stipendija: 3 ili 4 meseca

Realizacija mobilnosti: letnji semestar 2019/2020 godine

Trajanje konkursa: 8 – 14. novembar 2019.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs